Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Hai 17th, 2014

Mạch Bần Đôn
Bức thư gửi con từ chiến trường Vị Xuyên
Ba gửi về con bức thư
Viết từ chiến lũy biên khu
Vị Xuyên mồ chôn xâm lược
Thanh Thủy ngập xác giặc thù

Read Full Post »