Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Hai 2nd, 2014

Mùa xuân

Cao Quảng Văn

Mùa xuân

 

Ai thả vàng bay trong gió

Cho đường ngập nắng chiều nay

Tay ấm mùa xuân vừa đến

Tình nồng dù chưa men say

. (more…)

Read Full Post »

Trần Huiền Ân

Đua ngựa trên gò

 

Lận đận với khoa cử mãi, cụ Tú Xương dự định “về đi cày, trồng ngô trồng đậu, cấy chiêm cấy mùa” bán cho “ông Tây”: “Được tiền thì mua rượu. Rượu say rồi cỡi trâu. Cỡi trâu thế mà vững. Có ngã cũng không đau”.

Read Full Post »

Chú tiểu say hoa

Nguyễn Ngọc Thơ

                                         

 chutieu_9688

 

Mới sáng tinh mơ _ Mở cổng chùa!

Hồ sen trước ngõ gió xuân đưa (more…)

Read Full Post »