Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 11th, 2013

 Đỗ Hồng Ngọc

images (1)

Bài viết  “Đi tìm mộ ông Nguyễn Hiến Lê” của Trần Thị Trung Thu in từ năm 2009 trên Nguyệt san báo Pháp luật gần đây được các cư dân mạng dẫn lại và nhận được nhiều sự quan tâm của giới trí thức cũng như cộng đồng mạng yêu kính Nguyễn Hiến Lê.

(more…)

Read Full Post »

Văn Công Mỹ
anh
Những năm 16,17 tuổi, bộ ba tụi nó ( gọi là tam sên) đứa mần thơ, đứa làm nhạc, ôm đàn ca hát líu lo ( mà hát hay à nghen). Ngày 30/4/75 thằng lùn nhất nhưng lẹ chân nhất, bám tụi tư bản chạy tuốt qua Mỹ. (more…)

Read Full Post »