Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Trần Hiền’

Văn Công Mỹ
anh
Những năm 16,17 tuổi, bộ ba tụi nó ( gọi là tam sên) đứa mần thơ, đứa làm nhạc, ôm đàn ca hát líu lo ( mà hát hay à nghen). Ngày 30/4/75 thằng lùn nhất nhưng lẹ chân nhất, bám tụi tư bản chạy tuốt qua Mỹ. (more…)

Read Full Post »