Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Nguyễn Hiến Lê.’

 Đỗ Hồng Ngọc

images (1)

Bài viết  “Đi tìm mộ ông Nguyễn Hiến Lê” của Trần Thị Trung Thu in từ năm 2009 trên Nguyệt san báo Pháp luật gần đây được các cư dân mạng dẫn lại và nhận được nhiều sự quan tâm của giới trí thức cũng như cộng đồng mạng yêu kính Nguyễn Hiến Lê.

(more…)

Read Full Post »