Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Trần Võ Thành Văn’

Dòng xuân

 Trần Võ Thành Văn

ao dai 2

đồng biếc..!
nhựa lúa tràn qua đám cỏ gầy lưu lạc
Mẹ vo tròn giọt mồ hôi vẩy xao mép gió
mùa con gái rưng rưng….

 . (more…)

Read Full Post »

Thơ Trần Võ Thành Văn

10599662_339282299570992_5199389309229479885_n

ĐOM ĐÓM BAY

gối đầu giọt mực
dốc đêm chảy dọc sống gầy
hai nhánh sông đổ về lưu vực
đá thở
đất lăn
người đồng bằng vượt núi.
đom đóm bay..!
đom đóm bay..!
(more…)

Read Full Post »