Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Trần Lê Khánh’

ngày như chiếc lá

Thơ Trần Lê Khánh

la-thu-vang-4

ngày như chiếc lá

 .

ngày lìa tháng rơi rơi

như chiếc lá xa cành

bước chân mềm đau nhói

khi dẫm lên một sáng trong lành (more…)

Read Full Post »

Vầng trăng rỗng

Thơ Trần Lê Khánh

.toi-nhan-ra-tinh-yeu-chi-dung-thu-ba-sau-gia-dinh-su-nghiep-a5a

.

đừng mang em đến mùa xuân

 .

đừng mang em đến mùa xuân

vì em đã biết mấy lần truân chuyên (more…)

Read Full Post »