Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Nguyễn Đình Sinh’

Khói bếp chiều Ba Mươi

Nguyễn Đình Sinh


Từ phương xa con nhớ…
Khói bếp chiều Ba Mươi
Lửa bập bùng lòng mẹ
Khắc khoải niềm chia phôi
(more…)

Advertisements

Read Full Post »