Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Mộc Lan’

Nếu…đèn anh không thắp

Mộc Lan

den

Em sẽ mất dù chưa bao giờ được
Nếu trong em, niềm tin đã không còn
Em sẽ khóc , như chưa bao giờ khóc
Dù trong em, lệ như chẳng còn tuôn
. (more…)

Read Full Post »