Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Đoàn Phú Tứ’


 

CHẾ DIỄM TRÂM

21095147_doan phu tu

Màu thời gian của Đoàn Phú Tứ là một thi phẩm rất đặc biệt. Trong Thi nhân Việt Nam (Hoài Thanh – Hoài Chân), thi sĩ Đoàn Phú Tứ chỉ được trích đăng mỗi một bài này (trong khi tác giả có tác phẩm được trích nhiều nhất là Xuân Diệu với mười lăm bài) nhưng nó lại là bài thơ duy nhất có được lời BÌNH của chính tác giả Thi nhân Việt Nam. (more…)

Read Full Post »