Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Hai 6th, 2017

Ra Tết

Trần Vấn Lệ

2961400221_20a80257b7

Ra Tết

.

Ra Tết, trời còn lạnh, lạnh nhiều hơn Noel.  Bảy giờ chưa nắng lên, sương đắp mền hoa cỏ…

Mở bài thơ thế đó, tôi không nỡ nói buồn.  Ấm lạnh là chuyện thường, nói hoài nghe khó chịu!

Thơ mình làm mình hiểu!  Làm thơ là làm chơi!  Chơi là kiếm niềm vui…một tiếng cười thiên hạ! (more…)

Read Full Post »