Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Hai 19th, 2016

Xa xôi

Đặng Phú Phong

giot nang

mùa thu không đã về tháng tám

sông Côn vừa cạn một linh hồn

trời bắt thôi mưa. đong ước hẹn

mất em rồi. trời chẳng càn khôn (more…)

Read Full Post »