Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Ba 10th, 2016

Đôi mắt

 

Nguyễn Đông Nhật

 images

Đôi mắt

 .

thường không phải dễ dàng

khi phân biệt chữ A

với cái bóng của nó.

. (more…)

Read Full Post »