Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Chín 10th, 2015

 

Huỳnh văn Mỹ

MangVienLong1949

 

“Văn hay không luận đọc dài/Mở ra đầu bài đã thấy văn hay”, có lẽ phải dẫn câu ca dao như là đúc kết cách phê bình văn chương của ông cha ta khi đọc  truyện ngắn của Mang Viên Long. Nói cái hay cái đẹp của một tác phẩm văn chương rõ là phải nói đến những tiêu chí, nội hàm của cái hay, cái đẹp vốn khá đa diện, nhưng ở truyện ngắn của Mang Viên Long đó là sự dung dị của ngôn từ; cách dẫn chuyện tự nhiên, mạch lạc; câu chuỵện mang hơi thở của đời sống xã hội – điều làm nên hồn phách của truyện hầu tạo sự kết nối người đọc với những nhân vật, tình tiết trong câu chuyện được nhà văn hư cấu. Đáng mừng với Mang Viên Long, ông đã thể hiện được những “tiêu chí” tạm khái quát này ở ngay mỗi tên truyện, ở ngay vài trang đầu của mỗi truyện. (more…)

Read Full Post »