Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Ba 22nd, 2015

Lục bát ba câu

Mộc Miên Thảo

02230325820  Say

.

Quơ tay níu cả sơn hà
Rót cho đầy chén chuốt ngà ngà say
Buồn vui trong cõi trần nầy, có – không?

. (more…)

Read Full Post »