Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Chín 9th, 2013

 

Phẫu thuật cho bệnh nhân cách xa… 7.500 cây số

.

TRƯƠNG TẤT THỌ

.
Trong phim Tây du ký, nhân vật Tôn Ngộ Không thần thông biến hóa có khả năng cân đẩu vân bay đi 8000 dăm trong tích tắc. Giờ đây y học hiện đại cũng có khả năng bay đi về 15.000 km trong tích tắc để phẫu thuật cho bệnh nhân. Tôn Ngộ Không của y học có tên là Marescaux. Chuyện ấy xảy ra như thế nào? (more…)

Read Full Post »

Lục bát Lê Kim Phượng

images
1. BÌNH ĐẲNG
 .
Xấu đẹp thì cũng là em
Thế gian hư thực cũng đêm với ngày (more…)

Read Full Post »