Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Chín 6th, 2013

Nguyễn Lệ Uyên

images

NHỮNG CÔNG VIỆC BAN ĐẦU

Để tổ chức được một hội đánh bài chòi trong ngày tết, trước hết người ta phải tạo những lá bài bằng cách vẽ lên giấy dó với chất liệu chính là mực tàu. Kích thước của những lá bài này thường là 1,2cm x 5cm. Sau đó cắt dán lên thẻ tre, có một đầu nhỏ như chiếc que để dễ cầm. Còn với những lá bài chủ, tức những lá sẽ bán cho các chòi thì kích thước lớn gấp 3 lần thẻ bài con, trên đó dán vào cùng một lúc 3 lá bài (nhỏ). Những chiếc thẻ tre của lá bài con lẫn bài chủ được nhuộm phẩm cùng một  màu nhằm tránh sự lẫn lộn (vì cứ hết một hội 6 ván hoặc 9 ván người hô hiệu lại thay bộ bài khác có màu sắc khác). (more…)

Read Full Post »

Của riêng

Trần Thi Ca
Tranh Thành Chương

Tranh Thành Chương

Cuối năm ơi trôi về chậm lại
 để thời gian thêm mút ngóng trông
 Tết đến đi nhân tình trong mộng
 trăm năm trao, phôi kiếp hồng trần

Read Full Post »