Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Một 16th, 2013

Vũ Thanh

5

Hồi thứ sáu

Hoàng Kim Môn bán buôn hàng quốc cấm

                   Trại Ức Trai bày kế bắt gian thương.       

Lại Dương Giang là con sông huyết mạch của huyện Bồng Sơn   . Sông nhận nước từ hai nguồn An Lão và Kim Sơn đưa xuống đồng bằng, chảy qua thủ phủ Lại Khánh ở bờ nam, thị trấn Bồng Sơn ở bờ bắc, rồi như một dải bạc lớn lấp lánh ánh dương quang đổ ra biển Đông tại cửa An Dũ. Người dân Bồng Sơn đặt cho con sông này cái tên là Lại Dương, chữ “lại” có nghĩa là “nhờ cậy vào”, chữ “dương” là dương khí của dòng sông hấp thu từ mặt trời ban phát sự tốt lành cho con muôn loài sống quanh nó, điều này chứng tỏ con sông đã mang lại bao nhiêu lợi ích cho huyện lỵ. (more…)

Read Full Post »

Khúc Du Tử

Lê Mộng Thắng

1348541513_sen thom 1
KHÚC DU TỬ

Thùy ngôn thốn tâm thảo ?
( Mạnh Giao)
(more…)

Read Full Post »