Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Một 24th, 2013

Phố, Lần Về Lại

Văn Công Mỹ
Tranh Bùi Xuân Phái

Tranh Bùi Xuân Phái

Chiều đi rất nhẹ
Nắng cũng bồi hồi

Read Full Post »

Thứ Nhục Dục Tủi Nhục

PHẠM NGA

bìa 1

Một tối thứ bảy, được nhà thầu phát lương cuối tuần,  anh rủ tên phụ hồ thân nhất đi nhậu ở cái quán quen. Cả bọn thường gọi đại chỗ này là quán Nắp Cống vì cái quán bèo bọt, cực kỳ bình dân này không hề có bảng hiệu và lấn chiếm một khúc vĩa hè có một hố cống lớn. Dù khách nhậu chẳng để ý gì đến mùi bùn rác bốc lên ngay chỗ ngồi nhưng mặt cống cũng được chị chủ quán phủ sơ sịa bằng một một tấm bạt cũ, nát cho đỡ mùi hôi. (more…)

Read Full Post »