Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Vũ Trọng Quang’

Ngọn đuốc

Vũ Trọng Quang

images1136391_Picture1X

(Gửi Trà Đóa)

 

Mơ giấc mơ thực tưởng ảo

xứ sở những kẻ sống bại não (more…)

Read Full Post »

Cô đơn & Cô đơn

Vũ Trọng Quang

Bức Harlequin Head của danh họa Picasso

Bức Harlequin Head của danh họa Picasso

Ngày nghỉ thèm bình yên cô đơn

trốn ma mị giác quan ngày thứ sáu thứ bảy (more…)

Read Full Post »