Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Võ Phiến – Thịt Cầy’

Võ Phiến

— Thơ Nguyễn Du thật độc đáo.

— Ôi tư tưởng tân kỳ táo bạo. Mừng bạn có nhận định sắc bén, mới lạ. Bạn nói về Truyện Kiều chăng?

(more…)

Read Full Post »