Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Thời nay không đọc là chết’

Từ Sâm

Tôi có thằng bạn,  lâu không gặp nhau thì nhớ, mà gặp thì chào hỏi, bắt  tay, bai bai không sao chứ năm mười phút tâm sự là bắt đầu sinh chuyện.

(more…)

Read Full Post »