Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘QUÁCH TẤN’

Đặng Quí Địch

Quach_Tan

Từ hai bài tuyệt bút…

Phải mấy tháng sau ngày 30. 4. 1975 tôi mới về lại căn nhà sàn ọp ẹp của tôi ở đường Bạch Đằng, trước hãng Bia, cạnh đầm Thị Nại – Qui Nhơn. Bấy giờ, vợ con tôi đã về quê, tôi còn ở lại coi nhà. (more…)

Read Full Post »

Trường Nghị

Hiện nay gia đình nhà thơ Quách Tấn còn trân trọng lưu giữ một chiếc hộp chứa 4 món đồ mà thuở sinh tiền nhà thơ đã xem như báu vật. Đó là tập sách Tô Văn Trung Thi Hiệp Chú, tập Lữ Đường Thi, một khúc sừng sơn ngưu, cùng ba lá mận khô. Với đời thường, giữa cuộc sống bon chen tay làm hàm nhai, những món đồ nầy chẳng đáng được xem là báu vật. Nhưng đối với nhà thơ, mỗi báu vật của ông đã có một mảnh đời luôn sống bên cạnh ông, cùng đi với ông trong khung trời của tâm hồn Mùa Cổ Điển. (more…)

Read Full Post »