Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Phan Long Côn’

                

                                 Phan Long Côn
                                       

Anh Trần Bảo Định, Thầy Lý Chánh Trung, Thầy Nguyễn Khắc Dương

Anh Trần Bảo Định, Thầy Lý Chánh Trung, Thầy Nguyễn Khắc Dương


 
Tôi có ba buổi sáng được rảnh rỗi ngồi trước bình trà con “độc ẩm”, lần giở từng trang thơ “Thầy tôi” của Trần Bảo Định. Tôi tò mò xếp các bài thơ theo thứ tự đậm nhạt của tình cảm: Tình nghỉa thầy trò, bạn vong niên, tri kỷ.

(more…)

Read Full Post »