Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘nhà thơ Quang Dũng’

Trần Ngọc Trác

                                                  (Kính tặng nhà thơ Quang Dũng)

Ngọn gió ùa qua rừng cây rung lên,
Những chiếc lá dập dờn trong tiếng gió. (more…)

Read Full Post »