Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Nguyễn Ngọc Hưng’

Lối cũ xuân về

Nguyễn Ngọc Hưng

Ngẩn ngơ lối cũ em về
Mảnh trăng lá lúa hẹn thề kém xanh
Nhạt mùi hoa bưởi hoa chanh
Có còn hương tóc thơm quanh dịu dàng? (more…)

Read Full Post »