Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Luận về nô tài’

Hiếu Tân

Phim ảnh Trung quốc cung cấp cho ta nhiều hình ảnh đáng suy nghĩ. Có một hình ảnh trong rất nhiều phim, khắc họa đậm nét trong tâm trí tôi như thế này: (more…)

Read Full Post »