Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Lê Tùng Quan’

Tặng bạn về xa

Lê Tùng Quan
Tặng bạn về xa
(Gửi Phan Quang Đảm)
     Có những điều ta chưa nói cùng nhau
     Mai bạn đi ta gửi lời tạm biệt (more…)

Read Full Post »

Với sông Hương

Lê Tùng Quan
images156402_Song_Hng_ben_nui_Ng_BInh
Và bây giờ tôi ngồi trước sông Hương
Lòng thăm thẳm nhớ dòng sông quê mẹ
Chiều mưa bay,
                         ven bờ ngô nhè nhẹ
Tràng Tiền ơi, cho tôi ngắm đôi bờ.

Read Full Post »

Ký ức Pleiku

Lê Tùng Quan
HQPD_1359046579
Ở một nơi không làn hương thuần khiết
Ở một nơi không bụi phủ mịt mù…
Chỉ có quả đồi bên cao và bên thấp
Tiếc ở đồng bằng vỏn vẹn trái mù u.

Read Full Post »