Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Huỳnh Mai Hoa’

Huỳnh Mai Hoa

Từ ngày bước chân vô nghiệp làm tiền đến giờ, tôi luôn phải di chuyển và luôn chuẩn bị để thích ứng với những chuyến đi ấy. Có thể có người rất thích những chuyến đi, có những người thì thích ở trong góc nhà quen thuộc và ấm áp của mình, dù sao thì đối với tôi , cuộc đời là những chuyến đi. Thôi thì tự an ủi , xem những chuyến đi như những trải nghiệm với cuộc sống, những chuyến đi với những miền đất vừa quen vừa lạ, với những con người gắn chặt với những vùng đất ấy. (more…)

Read Full Post »