Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Chinh Văn’

Huỳnh Như Phương

 

          Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ có hai người anh là nhà văn nổi tiếng. Anh cả Phạm Văn Ký viết văn, làm báo trước khi sang Paris du học, trở thành một tác gia của văn học Pháp ngữ, được giải thưởng của Viện Hàn lâm Pháp. Những tác phẩm đa dạng về thể loại của ông như Perdre le demeure (Mất nơi cư trú), Celui qui régnera (Người sẽ ngự trị), Mémoires d’un eunuque (Hồi ức một hoạn quan), Fleurs du Jade (Hoa Ngọc) (more…)

Read Full Post »

Phù du

Chinh Văn

phù du

voi sống hai trăm năm

người thọ một trăm tuổi

phù du chỉ một đêm

. (more…)

Read Full Post »

Thơ Chinh Văn

 Chinh Văn

Tranh Thành Chương

THÂN PHẬN

có một thằng buồn quá

ngồi đánh cờ một mình

một mình cũng buồn quá

hắn bỏ đi một mình

nghìn và triệu năm sau

quân cờ nằm buồn quá

bỗng dưng biến thành người

1961

RA ĐỒNG

hôm qua ra đồng

thấy con cò đứng một chân

-tại sao không đứng hai chân?

-ờ, tôi đứng một chân ở đời này

tôi thất thểu đi tìm cuộc đời kia

giữa đôi bờ rách núi

không vọng tiếng người

Read Full Post »