Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Chiều khóc’

Phạm Thị Cúc Vàng
.
.
Bài thơ này nhạc sĩ Phan Khanh phổ nhạc đổi tên là “Cỏ dại”

Read Full Post »