Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Chăm-pa’

Truyện ngắn của Trần Như Luận

Download

Chuyện xảy ra tại thành Đồ Bàn, dưới đế chế Chăm-pa. Người có công đem chuyện ra thuật lại là một vị cai ngục, tổ tiên của một dòng họ sống hơn mười hai đời tại đất An Nhơn. Trong truyện có nhắc tới một vị cai ngục tên Dajaya, nhưng không phải là vị cai ngục đã thuật chuyện.

(more…)

Read Full Post »