Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Cá Bống Cát Sông Trà’

Từ Quốc Hoài

1.

Chú bống cát không nhỉnh hơn đầu đũa
Mấy ngàn năm tiến hóa cũng thế thôi!
Bạn gửi chút vị quê về thành phố
Cả một vùng sông nước… dậy bên môi.
(more…)

Read Full Post »