Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Hai 5th, 2023

Ngày thơ & Nhà thơ

Lê Đức Dục

Kính thưa mười vạn nhà thơ trong một ngày thơ

Kính thưa trăm tập thơ mỗi ngày bình quân xuất bản

Kính thưa trăm nhà thơ chức sắc xủng xoảng

Kính thưa ngàn nhà thơ in vạn bản mỗi tập thơ

.

Kính thưa nhà thơ khoe in một trăm lẻ sáu bài thơ xuân

(In trang trọng trên bảy mươi hai tờ báo tết)

Kính thưa một vạn nhà thơ long lanh lẫm liệt

Card visit thơ in kèm theo mười chín chức danh 🙂

.

Kính thưa một vạn nhà thơ có thẻ hội viên

Kính thưa mười tám vạn nhà thơ đang khát khao có thẻ

Kính thưa đã đủ chưa hỡi vạn nhà thơ xứ sở

Áo rách thi ca, áo gấm thi hào

Và che mặt, thơ buồn nôn thơ ở ẩn

Thơ cợt đùa trêu ghẹo phận cần lao

.

Thơ quốc doanh, thơ tỉa lông tỉa cánh

Đây là nhà thơ -và thi sĩ gào to 🙂

Trên gác cũ con thạch sùng chắt lưỡi

Thơ bây giờ chắt lưỡi thiếu mẻ kho

.

Trả cho thơ về cọng rêu lá cỏ

Trả cho thơ về thăm thẳm lặng im

Móa, xin thơ đừng ồn ào như chợ vỡ

Có nhẽ nào thơ giả được kái kon tim ???

Read Full Post »