Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư 30th, 2016

Nguyễn Đặng Mừng

img379_NYJT

Tặng Quê và Nghé của anh

                                                                                          NĐM

                                             Đường xa em có đi về

                                Cơn mưa lủi thủi thầm thì ướt nhau

                         Thương người xưa, nhớ người sau

                                      Câu hò mẹ kể úa màu thời gian

                                 Tang tình tang, tính tình tang

                            Nhịp chày sương gõ mòn hàng lệ đau.

                                   

           Trên chuyến tàu chợ rời ga Đà Nẵng, tiếng rao lạ đời của em làm mọi người chú ý: “ Ai đi Nam cho cháu đi với. Cháu làm việc giỏi lắm. Có ngày cháu gánh phân ra đồng  được mười điểm”. (more…)

Read Full Post »