Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư 17th, 2016

Sài Gòn mưa

La Mai Thi Gia

Saigon_mua

Biết Hà Nội khát mưa nên Sài Gòn đón em bằng cơn giông đầu hạ
Vỗ về em cho nguôi cơn nắng thủ đô
Anh vỗ về em bằng cái hẹn ban trưa
Đón em với nụ hôn mềm, mát ơi là mát (more…)

Read Full Post »