Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Hai 11th, 2015

Trong nắng chiều phai

 

Trần Thoại Nguyên

24927_1237653119

.

Nắng chiều nghiêng bãi vàng thoi thóp

Tôi một mình tôi bóng đổ dài.

Thương nhớ người ơi thương nhớ hão,

Đời buồn theo những nhánh thu phai!

 

Tôi đi về mây trắng hai tay

Gió gọi thầm tôi trăng viễn khơi.

Có ai hò hẹn ngoài vộ tận

Lòng khắc khoải chờ trong nắng phai!

 

Ôi! Những chiều nắng úa tàn xiêu

Trên đỉnh hồn tôi quá hoang liêu:

Chim ngậm thơ buồn phun lã chã

Dòng tinh huyết thắm lệ tình yêu!

 

Lối em về sương tím chiều buông

Tôi một mình tôi dõi mắt mong.

Ôi một thuở yêu người ảo mộng

Ôi một thuở dương gian bạc lòng!

 

Nắng chiều lả ngọn sầu chót vót

Tôi lặng mình tôi phơi đỉnh hồn.

Cây lá cô đơn màu nắng quái,

Em có về khoác áo hoáng hôn?!

 

 

(more…)

Read Full Post »