Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Một 10th, 2013

Tôi thích được một mình

Trần Thị Hiếu Thảo
1261794240-mot-minh-em-2
Tôi thích được một mình
Lênh đênh trong nỗi nhớ
Dẫu lòng tôi ngờ ngợ
Chia buồn cùng âm thinh…

Read Full Post »

Triệu Từ Truyền
1000031608_nguoi_em_gai_4

Tình Chữ nghĩa

  Viết cho H. Rạch Giá                                                                                      

 . (more…)

Read Full Post »