Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Hai 14th, 2012

Không Đề

Trần Ngọc Tuấn

"Sen trắng" của hoạ sĩ Hồ Hữu Thủ

“Sen trắng” của hoạ sĩ Hồ Hữu Thủ

Không đề 1

.

Cuộc chơi không nhắm lỗ lời
Phất phơ ngồi đợi ới người mắt xanh
Bỏ mồi bắt bóng là anh
Người xa xa hút, bóng quanh quẩn mình.
(more…)

Read Full Post »