Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Hai 11th, 2012

Em nào có hững hờ

Mai Khoa

Ảnh Thái phiên

Em nào có hững hờ
Lá vẫn xanh màu diệp lục
Nắng vẫn trong vàng hong sắc nắng
Tơ trời dệt mấy vần thơ…

. (more…)

Read Full Post »

Tặng người yêu thơ xứ “Nẫu”

 

Vua_Tu_Duc

 

Vua Tự Đức tên thật là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, lấy niên hiệu Tự Đức. Ông là vị vua có thời gian trị vì lâu dài nhất của nhà Nguyễn, từ năm 1847 đến 1883. Tự Đức là người ham học, hiểu biết nhiều và đặc biệt yêu thích thơ văn. Có rất nhiều giai thoại về Tự Đức, nhất là những chuyện vua giao thiệp với nhà văn, học giả đương thời (more…)

Read Full Post »