Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Trần Thị Hiếu Thảo’

 Trần Thị Hiếu Thảo 
CDuTuLe
Tôi là người rất thích hội hoạ âm nhạc và thi ca
Sau 9 năm chờ đợi ,Năm 2002 tôi được đoàn tụ cùng chồng trên đất Mỹ và hai con ngày tôi sang Mỹ tôi mang theo ba bức tranh và 3 tập thơ. (more…)

Read Full Post »

Trần Thị Hiếu Thảo
Bãi xép (Quy Nhơn)
Biển Qui nhơn có gì thay đổi?
Hàng Dương có lặng buồn –
Nghe biển hát nhớ người xưa
Nhạc lòng tôi xin gởi đến những khóm dừa
 Tôi ôm ấp đó để đi vào thổn thức…

Read Full Post »

Tôi thích được một mình

Trần Thị Hiếu Thảo
1261794240-mot-minh-em-2
Tôi thích được một mình
Lênh đênh trong nỗi nhớ
Dẫu lòng tôi ngờ ngợ
Chia buồn cùng âm thinh…

Read Full Post »

« Newer Posts