Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Tôi về quê vợ’

Tôi về quê vợ

Từ Sâm

Tôi xuống xe, hỏi thăm nhà và ghé vào chợ. Chưa kịp rút tiền thì cậu lái xe xăng xái :

-Thủ trưởng để em, để em. Nó vác lên xe gần chục gói bánh và trái cây, trả tiền lẹ như làm xiếc. Em gốc là lính   xưng thế cho có trên có dưới. Nó bảo thế.

(more…)

Read Full Post »