Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Thành hoàng đế’

Cuộc khai quật khảo cổ di tích Thành Hoàng Ðế (xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn) lần thứ V, do Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh và Viện Khảo cổ học (Viện Khoa học xã hội Việt Nam) tiến hành từ ngày 3.10-3.12.2012. Kết quả khai quật đã mang lại nhiều nhận thức mới về khu vực Tử Cấm Thành, góp phần làm rõ tính vương triều của Thành Hoàng Ðế. (more…)

Read Full Post »