Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Tay sen’

Tay sen

Ngọc Hằng

Không đề

Anh có biết không

Lá vàng rơi ngoài ngõ

Nhưng tự lòng

Em vẫn giữ một mầm xanh

. (more…)

Read Full Post »