Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Tâm Thường Định’

Tâm Thường Định

Thầy Tuệ Sỹ - Tranh Đỗ Trung Quân

Thầy Tuệ Sỹ – Tranh Đỗ Trung Quân

Thầy Tuệ Sỹ là một vị danh Tăng, một thạch trụ già lam, vị tu sĩ uyên bác mà cả hàng triệu người trên thế giới biết đến. Hồn thơ và sắc thái của Tuệ Sỹ vốn thanh tao và giải thoát, vốn lai láng và cao siêu—đã và đang làm nhiều người say mê, học hỏi và thả hồn mình trong nguồn suối từ miên viễn này. (more…)

Read Full Post »