Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Mai Hữu Phước’

N g ư ờ i đ à n b à s a y

Mai Hữu Phước

images

.N g ư ờ i đ à n b à s a y
( A drunken woman)

Người đàn bà một mình
Như con ngựa hoang (more…)

Read Full Post »