Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Lê Mai Trinh’

Thơ Lê Mai Trinh

Lê Mai Trinh
tải xuống
ĐÔNG VỀ 
.
Đông về giá rét, người ơi
Sao nghe thấm lạnh tim côi đêm dài
Lòng trăn trở những u hoài
Hắt hiu ngọn gió tìm ai chia sầu
Buồn rơi trên cánh môi khô !!
.

(more…)

Read Full Post »