Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘khát khao yêu’

      Nguyễn Thị Tiết     

                        Giá  như em không biết yêu người

                        Để cõi hồn riêng không chơi vơi

                        Để   không vương vấn vầng mây trắng

                        Cứ mãi lang thang mây trắng ơi! (more…)

Read Full Post »