Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Aitrinhngoctran’

Aitrinhngoctran
 
4c48fd94_68fbde53_25
                                              Tự trào với tự trào của Hoàng Yên Dy
.
Nửa đêm khỉ giộc rời triền núi
Uống rượu càn khôn rúng cõi thiêng
Lưỡng cực tạo sinh không số tuổi
Quậy trời thiên hạ gọi Tề Thiên

Read Full Post »