Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 24th, 2019

Xanh

Ngũ Yên

Xanh

.

Một chút khát khao còn sót lai
Tặng nhau lúc tuổi đã sang chiều
Đêm nghe sóng vỗ trong lồng ngực
Khát vọng về nhau lại bắt đầu.
(more…)

Read Full Post »